سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

کمیته علمی داوری

نام ونام خانوادگی نام انگلیسی محل کار ایمیل
زهرا ابراهیمی عراقی نژاد Zahra Bahrami
  دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان
 
دکتر عاطفه افشاری Atefe Afshari دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  
دکتر نیما ارزانی Nima Arzani    
فهیمه باقری Fahime Bagheri دانشگاه علوم پزشکی همدان  
دکتر مجید براتی Majid Barati دانشگاه علوم پزشکی همدان  
فاطمه بسطامی Fateme Bastami دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  
دکتر سعید بشیریان Saeid Bashirian دانشگاه علوم پزشکی همدان  
دکتر زمزم پاک نهاد Zamzam Paknahad دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر الهه توسلی Elahe Tavassoli دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  
دکتر پروانه تیموری Parvaneh Taymoori دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
دکتر فرزاد جلیلیان Farzad Jalilian دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
دکتر محسن جلیلیان Mohsen Jalilian دانشگاه علوم پزشکی  
دکتر سید همام الدین جواد زاده Homamedin Jawadzade انشگاه علوم پزشکی اهواز  
دکتر لیلا جهانگیری Leila Jahangiri دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
دکتر عبدالرحمن چرکزی Abolrahman Charkazi دانشگاه علوم پزشکی  
دکتر سید غدیر حسینی Ghadir Hoseini    
دکتر طاهره چنگیز Tahere Changiz وزارت بهداشت و درمان-معاونت آموزشی  
دکتر جواد خادمی Jawad Khademi دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
فرشته خطی Fereshte Khati دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر سیده شهربانو دانیالی Shahrebanoo Daniali دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر مریم دلاوری Maryam Delavari دانشگاه علوم پزشکی نیشابور  
دکتر لیلی ربیعی Leili Rabiei انشگاه علوم پزشکی شهر کرد  
دکتر فاطمه رجعتی Fatemeh Rajati دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
دکتر براتعلی رضاپور Baratali Rezapoor    
دکتر زهره رهایی Zohre Rahaei دانشگاه علوم پزشکی یزد  
دکتر مهرنوش رییسی گهرویی Mehnoush Reisi دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  
فاطمه رییسی دهکردی Fateme Reisi
  دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان
 
مریم رحمتی Maryam Rahmati دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
هاجر رضایی Hajar Rezaee دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر فاطمه زارعی Fatemeh Zarei دانشگاه علوم پزشکی زنجان  
دکتر فاضل زینت مطلق Fazel Zinat Motlagh دانشگاه علوم پزشکی  
سحر سابوته Sahar Saboote دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر لیلا سبزمکان Leila Sabzmakan انشگاه علوم پزشکی البرز  
دکتر راحله سلطانی Rahele Soltani دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
دکتر سید جلیل سیدی Seyed jalil seyedi دانشگاه علوم پزشکی بابل  
ناصر شرفخانی Naser Sharafkhani دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر منصور شیری Mansoor Shiri دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
شکیبا زاهد Shakiba Zahed دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
فاطمه صابر Fateme Saber دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر رویا صادقی Roya Sadeghi دانشگاه علوم پزشکی تهران  
دکتر محسن صفاری Mohsen Saffari دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله  
دکتر سید مرتضی صفوی Morteza Safavi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر مهناز صلحی Mahnaz Solhi دانشگاه علوم پزشکی ایران  
دکتر صدیقه السادات طوافیان Sedigheh Sadat Tavafian دانشگاه تربیت مدرس  
دکتر آذر طل AzarTol    
دکتر محمد هادی عباسی Mohammad Hadi Abasi دانشگاه علوم پزشکی زاهدان  
دکتر طیبه فصیحی Tayebe Fasihi دانشگاه علوم پزشکی البرز  
 شادی فتحی زاده Nooshin Fathizade دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
کامل قبادی Kamel Ghobadi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر عزیز کامران Aziz Kamran دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  
زهره کریمیان Zohre Karimian دانشگاه علوم پزشکی یزد  
نرجس گرایی NarJes Geraee دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
سکینه گرایلو Sakine Gerailoo دانشگاه علوم پزشکی یزد  
مسعود لطفی زاده Masood Lotfizade
  دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 
دکتر عیسی محمدی Isa Mohammadi انشگاه علوم پزشکی قزوین  
دکتر طیبه مرعشی Tayebe Marashi دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  
دکتر رضا مسعودی Reza Masoodi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر محمد مطلبی Mohammad Matlabi دانشگاه علوم پزشکی گناباد  
دکتر بابک معینی Babak Meini دانشگاه علوم پزشکی همدان  
زینب مکوندی Zeinab Makvandi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
حامد میرزایی Hamee Mirzaee دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر آرش نجیمی Arash NaJimi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر آزیتا نوروزی Azita Noroozi    
دکتر انسیه نوروزی Ensiyeh Noroozi دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
 دکترمصطفی نصیرزاده Mostafa Nasirzadeh دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  
دکتر سید ابوالحسن نقیبی Seyed Abolhasan Naghibi    
Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan