سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

کمیته علمی

نام ونام خانوادگی نام انگلیسی محل کار ایمیل
دکتر احمد علی اسلامی Ahmadali Eslami دانشگاه علوم پزشکی اصفهان eslamiaa@gmail.com
دکتر حمید اله وردی پور Hamid Allahverdipour دانشگاه علوم پزشکی تبریز allahverdipourh@gmail.com
دکتر محمد اسدپور Mohammad Asadpoor دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  
دکتر حسین اشتریان Hosein Ashtarian دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
دکتر محمد مهدی امین Mohammad Mahdi Amin دانشگاه علوم پزشکی اصفهان amin@hlth.mui.ac.ir
دکتر فرخنده امین شکروی Farkhondeh Amin Shokravi دانشگاه تربیت مدرس aminsh_f@modares.ac.ir
Professor Tatiana Andreva Professor Tatiana Andreva    
دکتر محمد حسن انتظاری Mohammad Hassan Entezari دانشگاه علوم پزشکی اصفهان irazetne@hlth.mui.ac.ir
دکتر عابدین ایران پور Abedin Iranpoor دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
دکتر تیمور آقامولایی Teimoor Aghamollaee دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس  
دکتر شهرزاد بازرگان Shahrzad Bazargan Hejazi Charles R Drew University of Medicine and Science shahrzadbazargan@cdrewu.edu
دکترمحسن بازرگان Mohsen Bazargan Hejazi Charles R Drew University of Medicine and Science mohsenbazargan@cdrewu.edu
دکتر طاهره پاشایی Tahere Pashaee دانشگاه علوم پزشکی کردستان  
دکتر آسیه پیرزاده Asiya Pirzadeh دانشگاه علوم پزشکی اصفهان as_pirzadeh@hlth.mui.ac.ir
دکتر نوشین پیمان Nooshin Peyman دانشگاه علوم پزشکی مشهد peymann@mums.ac.ir
دکتر محمد حسین تقدیسی Mohhamad Hosein Taghdis دانشگاه علوم پزشکی ایران taghdisi.mh@gmail.com , taghdisi.mh@iums.ac.ir
دکتر پروانه تیموری Parvaneh Taymoori دانشگاه علوم پزشکی کردستان parvaneh.tay@gmail.com
دکتر رضا توکلی RezaTavakoli    
دکتر زهرا جلیلی Zahra Jalili دانشگاه آزاد  
دکتر کیانوش جهانپور Kianoosh Jahanpoor دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر طاهره چنگیز Tahere Changiz وزارت بهداشت و درمان-معاونت آموزشی  
دکتر محمد حسین حمزه Mohammad H. Hamze انشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
دکتر علیرضا حیدرنیا Alireza Heidania دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس  
دکتر کمال حیدری Kamal Heidari دانشگاه علوم پزشکی اصفهان heidari@mui.ac.ir , k_heidari110@yahoo.com
Professor Shu Ti Chiou Professor Shu Ti Chiou    
دکتر محبوبه خورسندی Mahboobe Khorsandi دانشگاه علوم پزشکی اراک  
دکتر طاهره دهداری Tahere Dehdari دانشگاه علوم پزشکی ایران dehdarit@yahoo.com , dehdari.t@iums.ac.ir
دکتر حبیب اله دهقان Habibollah Dehghan انشگاه علوم پزشکی اصفهان  
Professor Graham Roberston      
دکتر مجید رحیمی Majid Rahimi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان majidnh79@yahoo.com
دکتر فاطمه رحمتی Fateme Rahmati دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله  
دکتر فاطمه رخشانی Fatemeh Rakhshani دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی rakhshanif@sbmu.ac.ir , rakhshanif@gmail.com
دکتر شهرام رفیعی فر Shahram Rafiee Far دفتر آموزش بهداشت وارتقا سلامت وزارت بهداشت ودرمان  
دکتر علی رمضانخانی Ali Ramezankhani دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی aramezankhani@sbmu.ac.ir
دکتر فروزان رضاپور Foroozan Rezapoor دانشگاه علوم پزشکی همدان  
دکتر فرشته زمانی Freshteh Zamani Alavijeh دانشگاه علوم پزشکی اصفهان fe.zamani@gmail.com
دکتر هرمز سنایی نسب Hormoz Sanaei Nasab دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله sanain20@yahoo.co.in , sanaei1343@gmail.com
دکتر داوود شجاعی زاده Davood Shojaei Zade دانشگاه علوم پزشکی تهران shojaei@sina.tums.ac.ir
دکتر عبدالرضا شقاقی Abdolreza Shaghaghi دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
Professor Manoj Sharma Professor Manoj Sharma    
دکتر محسن شمس Mohsen Shams دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  
دکتر محمد شهبازی Mohammad Shahbazi School of Public Health, Jackson State University, Jackson, Mississippi, USA  
دکتر حسین شهنازی Hossein Shahnazi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان h_shahnazi@yahoo.com
دکتر سید مرتضی صفوی Morteza Safavi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر محسن صفاری Mohsen Safari    
دکتر مهناز صلحی Mohnaz Solhi دانشگاه علوم پزشکی ایران  
دکتر ایرج ضاربان Iraj Zareban دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر dr.n@irshums.ac.ir
دکتر محمود طاووسی Mahmoud Tavousi پژوهشگده علوم بهداشتی tavousi@acecr.ac.ir
دکتر صدیقه السادات طوافیان Sedigheh Sadat Tavafian دانشگاه تربیت مدرس tavafian@modares.ac.ir
دکتر مرضیه عربان Marzie Araban دانشگاه علوم پزشکی اهواز  
دکتر مریم عمیدی مظاهری Maryam Amidi Mazaheri دانشگاه علوم پزشکی اصفهان sadaat1356@yahoo.com
دکتر زینب غضنفری Zeinab Ghazanfari دانشگاه علوم پزشکی اایلام  
دکترمحتشم غفاری Mohtasham Ghaffari دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی mohtashamg@yahoo.com , mohtashamghaffari@sbmu.ac.ir
دکتر فضل اله غفرانی پور Ghofranipour Fazlollah دانشگاه تربیت مدرس ghofranf@modares.ac.ir
دکتر زهره فتحیان Zohre Fathiyan دانشگاه علوم پزشکی اصفهان mitra_fathian@yahoo.com
دکتر ربیع اله فرمانبر Rabieolah Farmanbar دانشگاه علومپزشکی گیلان  
دکترمحمد حسین کاوه Mohammad Hossein Kaveh دانشگاه علوم پزشکی شیراز kaveh@sums.ac.ir
  Professor Marie clauade iammere
Professor Marie clauade iammere    
دکتر کامبیز کریم زاده شیرازی Kambiz Karimzadehshirazi دانشگاه علوم پزشکی یاسوج karimzadehshirazi@yahoo.com , shirazi.kambiz@yums.ac.ir
دکتر پریسا کسمایی Parisa kasmaei دانشگاه علوم پزشکی گیلان  
دکتر کریمی شاهجزینی Karimi shahjazini دانشگاه علوم پزشکی همدان  
دکترنسترن کشاورز محمدی Nastaran Keshavarz Mohammadi دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی n_keshavars@yahoo.com
دکتر محمود کیوان آرا Mahmood Keyvanara دانشگاه علوم پزشکی اصفهان keyvanara@mng.mui.ac.ir
دکتر پرستو گلشیری Parastoo Golshiri دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  
دکتر باقر لنکرانی Bagher Lnkarani مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت شیراز lankaran@sums.ac.ir
دکتر محمد رضا مراثی Mohammad Reza Merasi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  

دکتر رضا مسعودی

Reza Masoodi دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  
دکتر محمد علی مروتی شریف آباد Mohammad Ali Morowatisharif Abad دانشگاه علوم پزشکی یزد m.morowati@ssu.ac.ir , morowatisharif@yahoo.com
دکتر مهدی مشکی Mehdi Moshki دانشگاه علوم پزشکی گناباد  
دکتر فیروزه مصطفوی Firoozeh Mostafavi دانشگاه علوم پزشکی اصفهان f_mostafavi@yahoo.com
دکتر سیامک محبی Siamak Mohebi دانشگاه علوم پزشکی قم  
دکتر مسعود مطلبی Mohammad Matlabi انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت  
دکتر بابک معینی Babak Moini دانشگاه علوم پزشکی همدان  
دکتر سید سعید مظلومی Saeed Mazloomy دانشگاه علوم پزشکی یزد mazloomy@ssu.ac.ir
دکتر محمد رضا میری Mohammadreza Miri دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
دکتر میترا مودی Mitra  Moodi دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  
دکترشمس الدین نیکنامی Shamsaddin Niknami دانشگاه تربیت مدرس niknamis@modares.ac.ir
دکتر مسعود وکیلی Masood Vakili زنجان  
دکتر عفت هاتف نیا Effat Hatef nia دانشگاه علوم پزشکی االبرز  
دکتر معصومه هاشمیان Masoome Hashemian دانشگاه علوم پزشکی سبزوار  
دکتر سید محمد مهدی هزاوه ای Seyyed Mohhamad Mehdi Hazavehei دانشگاه علوم پزشکی همدان hazavehei@umsha.ac.ir , hazavehei@yahoo.com
Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan