سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

پوستر همایش

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan