سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

هزینه ثبت‌نام

هزینه ی ثبت نام

هزینه ی ثبت نام برای اعضای انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دانشجویان 100000 تومان و برای سایر افراد شرکت کننده در کنگره 150000 تومان می باشد.

لازم به ذکر است  هزینه ی اسکان جهت استفاده از خوابگاههای دانشجویی 50000 تومان می باشد که به هزینه ی فوق اضافه می گردد.

قابل توجه شرکت کنندگان محترم:

هزینه های ذکر شده تا پایان مدت ثبت نام می باشد و پس از تاریخ ذکر شده، 30% به هزینه ها اضافه می گردد.

 

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan