سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

محل برگزاری

اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز همایش‌های دانشگاه.

 

محل دانشکده بهداشت روی نقشه|مسیر فرودگاه تا دانشکده بهداشت|مسیر راه‌آهن تا دانشکده بهداشت

 

سامانه‌های تاكسی اینترنتی

 

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan