سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

عناوین و محورها

 1. سلامت فرد، خانواده، جامعه
  1. سبک زندگی سالم
  2. خود مراقبتی فردی، سازمانی و اجتماعی
  3. سواد سلامت
  4. سواد رسانه
  5. تعیین‌کننده‌های روانی-اجتماعی سلامت
  6. تعیین‌کننده‌های زیست محیطی سلامت
  7. مطالعات اعتیاد با رویکرد اجتماعی
 2. ظرفیت‌سازی برای ارتقای سلامت
  1. جلب حمایت و بسیج اجتماعی
  2. توانمند سازی و مشارکت
  3. عدالت در سلامت
  4. مدیریت فناوری اطلاعات در حوزه‌ی سلامت
  5. محیط‌های حامی ارتقای سلامت
  6. سلامت در همه‌ی سیاست‌ها
 3. خلاقیت و نوآوری در:
  1. ابزارهای اندازه‌گیری
  2. نظریه‌ها و الگوها
  3. برنامه‌ها و پروتکل‌های آموزشی
  4. آینده‌پژوهی در ارتقای سلامت
  5. راهبردهای یادگیری
Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan