سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

درباره ما

با استعانت از خداوند متعال  سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در شهریور 1396 برگزار خواهد شد. این کنگره می کوشد ضمن ارائه و مستندسازی دستاوردهای پژوهشی، با ایجاد فضایی مناسب، فرصتی جهت تعامل صاحب نظران و اندیشمندان حوزه سلامت فراهم آورد. این کنگره همچنین در نظر دارد که به بحث و تبادل نظر در مورد آخرین دستاوردهای این رشته بپردازد و با ارتقای دانش و مهارت شرکت کنندگان، نقش و جایگاه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت را در بهبود سلامت جوامع تبیین نماید.

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan