سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

برنامه زمان‌بندی کنگره

جهت دریافت برنامه زمان‌بندی کنگره در هر یک از قسمت‌های سخنرانی، پوسترها، و ارائه‌ها، بر روی فایل مورد نظر کلیک نمایید.

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan