سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

ارسال خلاصه مقالات

 • راهنمای ارسال مقاله

  لطفا ابتدا در سایت کنگره به زبان انگلیسی ثبت نام کنید. پس از تشکیل پروفایل کاربری، لینک مربوط به  ارسال مقاله در پروفایل کاربری شما فعال خواهد شد. سپس با توجه به فرمت زیر می توانید چکیده مقاله خود را فقط به زبان انگلیسی حداکثر تا تاریخ  10 خرداد 1396 از طریق پروفایل کاربری خود به سایت کنگره ارسال فرمایید.  لطفاً برای شمارش تعداد کلمات، پس از مارک تمام متن مورد نظر از منویTools و زیر منویWord Count اقدام نمایید.متن چکیده مقاله باید 350-200 کلمه باشد. 

   

   نام نویسنده مسوول با علامت ستاره مشخص گردد. 
   تمامی چکیده های ارسالی به زبان انگلیسی و با قلمTimes New Roman به سایز 12 نوشته شود. 

   عنوان مقالهBoldشود. 
   

  1- چکیده مقاله شامل: 

   عنوان 

   نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان 
   نشانی نویسنده یا نویسندگان (رتبه علمی و نشانی محل کار) 

   مقدمه 

   روش‌ اجرا 

   یافته ها 

   نتیجه گیری 

   کلمات کلیدی : حداکثر 5 کلمه کلیدی 


  2- ارسال مقالات به دبیرخانه و نتایج داوری 
  تنها از طریق وب سایت کنگره و قسمت ارسال مقاله انجام می گیرد. لطفاً از ارسال اصل وچکیده مقالات خود به آدرس پست الکترونیک مقاله خودداری نمایید. تنها به ارائه دهندگان مقاله گواهی حضور ارائه می شود. 
  نتیجه داوری مقالات از طریق اعلام در سایت کنگره به نویسندگان مقاله اعلام می‌شود. مقاله‌ای که مورد پذیرش قطعی قرار می‌گیرد بدون هیچ گونه تغییری در کتابچه خلاصه مقالات درج می گردد و صحت علمی و ادبی و محتوای مقالات مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. مقاله ارسال شده به همایش نباید در هیچ یک از همایش های (داخلی یا خارجی) ارائه و یا چاپ شده باشد، و همزمان نیز برای همایش دیگری ارسال نشده باشد. مسئولیت علمی و محتوای مقالات برعهده نویسندگان مقالات خواهد بود. 
  بدیهی است دبیرخانه علمی کنگره مقالاتی را که در خارج از قالب ذکر شده به سایت کنگره ارسال شده اند، نمی پذیرد. 
  از کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگرانی محترمی که مقاله آنان به صورت پوستر پذیرفته می­گردد؛ تقاضا می شود پوسترهای خود را براساس راهنمای تهیه پوستر صرفاً به زبان انگلیسی تهیه و ارائه نمایند. بدیهی است نصب و ارائه پوسترها به زبان فارسی مورد پذیرش نخواهد بود. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره تلفن دبیرخانه ی همایش 37923247-031 تماس حاصل فرمایید.

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan