سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

قابل توجه متقاضیان استفاده ازخوابگاه

به اطلاع متقاضیان استفاده از خوابگاههای دانشجویی می رساند لازم است کلیه ی متقاضیان ، لوازم شخصی(ملحفه، دمپایی، پتوی مسافرتی کوچک و ...) همراه خود داشته باشند.

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan