سومین کنگره بین‌المللی
و هشتمین کنگره ملی
آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

صدور گواهی پوستر و سخنرانی

به اطلاع کلیه ی شرکت کنندگان در سومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت می رساند کلیه شرکت کنندگانی که موفق به دریافت گواهی پوستر و سخنرانی  خود نشده اند، حداکثر تا تاریخ 96/6/18 فرصت دارند نسبت به ارسال مشخصات خود و کد رهگیری مقاله به ایمیل کنگره اقدام نمایند. بدیهی است پس از اتمام تاریخ فوق به سایر درخواست ها پاسخی داده نخواهد شد.
ihepc.isf@gmail.com
لازم به ذکر است گواهی صرفا برای کسانی صادر خواهد شد که در کنگره حضور داشته و ارائه سخنرانی و یا پوستر داشته اند. 
در ضمن دوستانی که در کتابچه و سی دی  مشکل دارند تا تاریخ ذکر شده  به ادرس زیر ایمیل بزنند.
kghobadi61@yahoo.com

Isfahan
Imam Square Isfahan
Chehel Sotoun Isfahan